VIAC NEŽ LEN JAZYKY
 

KATEDRA GERMANISTIKY NEDERLANDISTIKY A ŠKANDINAVISTIKY

  • Facebook - White Circle
  • uk vytah
  • fif uk vytah

PRACOVISKÁ

GERMANISTIKA

NEDERLANDISTIKA

ŠKANDINAVISTIKA

O čom to ten Goethe vlastne píše?

Keby tie mlyny vedeli rozprávať!

To Slnko nie a nie zapadnúť...

 
 

5. November 2018, 14.20-15.50 Uhr, R. G236

Mehr informationen zum Vortrag

Mehr informationen zur Buchpräsentation

Aktuelles

UPOZORNENIE o prerušení výučby viac info tu

Deň  otvorených dverí  2021

Interkultúrny manažment - projekt

Vítame vás na webe, kde vám k nahliadnutiu poskytujeme náš skupinový projekt vo forme drobného výskumu v kompletnej verzii – od úvodu až po samotný záver. Pracoval na ňom kolektív tvorený trinástimi študentkami odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo a jeho cieľom bolo okrem iného vyvolať záujem o slovenský jazyk nielen zo strany nás ako študentiek, ale aj vás ako zvedavých čitateľov. Veríme, že rovnako ako nás, aj vás výskum príjemne obohatí o nové, zaujímavé poznatky.

ČLENOVIA KATEDRY

Učiteľský zbor

Stať sa

PROFESIONÁLNYM TLMOČNÍKOM

O KATEDRE

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Jej začiatky siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti. 

 
 

KONTAKT

Adresa: 
Gondova 2,
SK-814 99
Bratislava

Sekretariát

Mária Strížová
(č. dv. 256, 2. poschodie)

Tel:       02/9013 2147

E-mail: kgn@fphil.uniba.sk

   maria.strizova@uniba.sk

                                                              

Stránkové hodiny: 

Pondelok:         09:00 – 12:00
Utorok:             09:00 – 12:00

Streda:             13:00 – 15:00
Štvrtok:            09:00 – 12:00

Knižnica:

(č. dv. G237, 2. poschodie)
knihovníčka: Viera Verešová

Tel:       02 / 9013 2198

Otváracie hodiny
pondelok - štvrtok: 9:30-12:00, 13:00-15:30 hod.
piatok: 09,30-12,00 hod.

 
  • Facebook - White Circle
  • uk vytah
  • fif uk vytah

© MP 2017