VIAC NEŽ LEN JAZYKY
 

KATEDRA GERMANISTIKY NEDERLANDISTIKY A ŠKANDINAVISTIKY

  • Facebook - White Circle
  • uk vytah
  • fif uk vytah

PRACOVISKÁ

GERMANISTIKA

NEDERLANDISTIKA

ŠKANDINAVISTIKA

O čom to ten Goethe vlastne píše?

Keby tie mlyny vedeli rozprávať!

To Slnko nie a nie zapadnúť...

 

ČLENOVIA KATEDRY

Učiteľský zbor

LIC. BENJAMIN BOSSEART

Flámsky lektor holandčiny.

    

 

viac

DOC. PhDR. MARGITA GÁBOROVÁ, CSC.

venuje sa švédskemu jazyku, literatúre a kultúre.

viac

MGR.ELENA GAJDOŠOVÁ

Doktorandka venujúca sa prekladu a právnym korpusom

viac

PHDR. ZUZANA GULDANOVÁ, PHD.

Študijna poradkyňa. 
Jej oblasti sú právny preklad, odborný preklad a konzekutívne tlmočenie

viac

MGR. MICHAL HOMOLA

Doktorand na oddelení nederlandisitky

 

viac

DOC. PHDR. DAGMAR KOŠŤÁLOVÁ, CSC.

Venuje sa nemeckej a švajčiarskej literatúre 20. storočia.

viac

DANIEL KRISTIANSEN

Lektor z Nórska vyučuje výberový
predmet Nórčina

viac

PHDR. ERIKA MAYEROVÁ, PHD.

Doma je hlavne v nemeckej gramatike a staršej nemeckej literatúre

viac

MGR. KATARÍNA MOTYKOVÁ PHD.

Vyučuje predmety zamerané na rozvoj švédskej jazykovej kompetencie a severskú krajinovedu

viac

MGR. MILAN POTOČÁR

Doktorand na oddelení nederlandisitky

 

viac

MGR. KLÁRA PREŠNAJDEROVÁ.

venuje sa konzekutívnemu tlmočeniu a slovensko-nemecké kultúrne kontaktom
 v medzivojnovom období

viac

PROF. PHDR. JANA RAKŠÁNYIOVÁ CSC.

Vyučuje a vedecky pôsobí v oblasti prekladu a translatológie.

viac

FRANZISKA RAUSCHER, M.A.

Nemecká lektorka pomáha cibriť nemčinu a prehlbovať znalosti o súčasnej nemeckej kultúre

viac

MARTIN RINGMAR

Švédsky lektor učí jazykové cvičenia

viac

MGR. TOMÁŠ SOVINEC, PHD.

Vyučuje konzekutívne a simultlmočenie, tlmočenie a preklad odborných textov

viac

DOC. PHDR. JAROSLAV STAHL, PHD.

Pedagóg konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, odborného prekladu a praxeológie tlmočenia

viac

MARIKA STRÍŽOVÁ

Sekretárka vždy ochotná pomôcť.

viac

MGR. MONIKA ŠAJANKOVÁ PHD.

Venuje sa lexikológii, didaktike a frazeológii

viac

DOC. MARKÉTA ŠTEFKOVÁ PHD.

Venuje sa právnemu tlmočeniu z a do holandčiny


viac

DOC. JOZEF TANCER PHD.

Vedúci katedry. Venuje sa aj nemeckojazyčnej literatúre​ a výskumu viacjazyčnosti. 

viac

VIERA VEREŠOVÁ.

 

Stále usmiata pani knihovníčka

viac

MMMAG. ANGELIKA VYBIRAL

 

Rakúska lektorka nemeckého jazyka, didaktiky jazyka a nemeckej a francúzskej iteratúry

viac

MGR. IVANA ZOLCEROVÁ (BOBOKOVÁ).

Interná doktorandka venuje sa nemeckej literatúre 19. storočia a didaktike nemeckého jazyka

​​​viac

PD DR. PHIL. HABIL. SABINE EICKENRODT

Stála nemecká lektorka v rámci výmenného programu DAAD.

viac

PD DR. PHIL. HABIL. SABINE EICKENRODT

Stála nemecká lektorka v rámci výmenného programu DAAD.

viac

 

5. November 2018, 14.20-15.50 Uhr, R. G236

Mehr informationen zum Vortrag

Mehr informationen zur Buchpräsentation

Aktuelles

Deň  otvorených dverí  

11:00 – 14:00 hod.

(miestnosť č. 233):  
Priebežné informovanie o štúdiu nemeckého jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.

(miestnosť č. 251/A):  
Priebežné informovanie o štúdiu holandského jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.

(miestnosť č. 255):  
Priebežné informovanie o štúdiu švédskeho jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.
(miestnosť č. 237):  

Ako vieš komunikovať?  Stretnutie s lektorkou nemeckého jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.
(miestnosť č. 243):  
Prehliadka tlmočníckeho laboratória. Informácie o uplatnení absolventov germanistiky v praxi. 
 
 

DOD_FiFUK_2019_67ddbb0e99.jpg

Stať sa

PROFESIONÁLNYM TLMOČNÍKOM

O KATEDRE

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Jej začiatky siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti. 

 
 

KONTAKT

Adresa: 
Gondova 2,
SK-814 99
Bratislava

Sekretariát

Mária Strížová
(č. dv. 256, 2. poschodie)

Tel:       02/59339114

Fax:      02/59339499 

E-mail: kgn@fphil.uniba.sk

   maria.strizova@uniba.sk

                                                              

Stránkové hodiny: 

Pondelok:         09:00 – 12:00
Utorok:             09:00 – 12:00

Streda:             13:00 – 15:00
Štvrtok:            09:00 – 12:00

Správa bola úspešne poslaná

Knižnica:

(č. dv. G237, 2. poschodie)
knihovníčka: Viera Verešová

Tel:       02 / 59 339 473

Otváracie hodiny
pondelok - štvrtok: 9:30-12:00, 13:00-15:30 hod.
piatok: 09,30-12,00 hod.