VIAC NEŽ LEN JAZYKY
 

KATEDRA GERMANISTIKY NEDERLANDISTIKY A ŠKANDINAVISTIKY

 

ČLENOVIA KATEDRY

Učiteľský zbor

PD DR. PHIL. HABIL. SABINE EICKENRODT

Stála nemecká lektorka v rámci výmenného programu DAAD.

viac

 

5. November 2018, 14.20-15.50 Uhr, R. G236

Mehr informationen zum Vortrag

Mehr informationen zur Buchpräsentation

Aktuelles

Deň  otvorených dverí  

11:00 – 14:00 hod.

(miestnosť č. 233):  
Priebežné informovanie o štúdiu nemeckého jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.

(miestnosť č. 251/A):  
Priebežné informovanie o štúdiu holandského jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.

(miestnosť č. 255):  
Priebežné informovanie o štúdiu švédskeho jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.
(miestnosť č. 237):  

Ako vieš komunikovať?  Stretnutie s lektorkou nemeckého jazyka. 
 
11:00  – 14:00 hod.
(miestnosť č. 243):  
Prehliadka tlmočníckeho laboratória. Informácie o uplatnení absolventov germanistiky v praxi. 
 
 

Stať sa

PROFESIONÁLNYM TLMOČNÍKOM

 
 
 

© MP 2017