VIAC NEŽ LEN JAZYKY
 

KATEDRA GERMANISTIKY NEDERLANDISTIKY A ŠKANDINAVISTIKY

 
 

5. November 2018, 14.20-15.50 Uhr, R. G236

Mehr informationen zum Vortrag

Mehr informationen zur Buchpräsentation

Aktuelles

UPOZORNENIE o prerušení výučby viac info tu

Deň  otvorených dverí  

Pozývame vás na najbližší deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK a Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

v januári 2021

 

PODUJATIA:

Pozývame na sériu prednášok od februára do mája 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarischer Antisemitismus in Zentral- und Ostmitteleuropa im 20.Jahrhundert

10.02.2020 Medzinárodný workshop v miestnosti G236, Gondova 2, Bratislava, budova FiFUK, viac info v časti Podujatia po kliknutí na text tu hore

Interkultúrny manažment - projekt

Vítame vás na webe, kde vám k nahliadnutiu poskytujeme náš skupinový projekt vo forme drobného výskumu v kompletnej verzii – od úvodu až po samotný záver. Pracoval na ňom kolektív tvorený trinástimi študentkami odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo a jeho cieľom bolo okrem iného vyvolať záujem o slovenský jazyk nielen zo strany nás ako študentiek, ale aj vás ako zvedavých čitateľov. Veríme, že rovnako ako nás, aj vás výskum príjemne obohatí o nové, zaujímavé poznatky.

ČLENOVIA KATEDRY

Učiteľský zbor

Stať sa

PROFESIONÁLNYM TLMOČNÍKOM

 
 
 

© MP 2017